Projecten

De laatste jaren werden op onze school heel wat projecten gerealiseerd. Met de opbrengst van o.a. de kip-aan-'t-spit-feestmaaltijd konden nieuwe materialen aangekocht worden, werden lokalen opgefrist en werden heel wat noodzakelijke investeringen gedaan. Langs deze weg willen wij dan ook alle (groot)ouders en sympathisanten bedanken: dankzij jullie steun konden wij onze school heel wat aantrekkelijker maken.