Studie

Vanaf het tweede leerjaar is er in de Nachtegaallaan mogelijkheid tot studie. Voor de studie wordt bij het begin van het trimester ingeschreven. De ouders delen schriftelijk mee op welke dagen hun kind in de studie wenst te blijven.

De afrekening gebeurt via de schoolrekening (bedrag à rato van aantal aanwezige beurten). Als een kind uitzonderlijk éénmalig in de studie blijft, moet dit schriftelijk door de ouders gemeld worden. Ook als uw kind per uitzondering niet in de studie kan blijven, moet dit schriftelijk gemeld worden door de ouders.

De studie duurt tot 17.00 uur (maandag, dinsdag en donderdag) of tot 16.00 uur (vrijdag). Om de studie rustig te laten verlopen, vragen we uitdrukkelijk de kinderen niet vroeger af te halen.

Meer informatie is te vinden in het schoolreglement [Klik hier].