Gepost op

Inschrijvingen

In onze school kunnen leerlingen ingeschreven worden voor de vestigingsplaats Capucienenstraat (kleuters en 1e leerjaar) en voor de vestigingsplaats Nachtegaallaan (2e tot 6e leerjaar).

Voor inschrijvingen kun je steeds terecht op ons schoolsecretariaat in de Nachtegaallaan, tijdens de schooluren of na afspraak (057 20 04 60 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). We leggen met plezier onze schoolwerking uit en leiden je graag even rond op onze school. Vergeet niet om de SIS-kaart mee te brengen.

Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Dit kan echter alleen op één van de officiële instapdata, namelijk de eerste dag na een vakantie, na Hemelvaart of op 1 februari. Er zijn 7 officële instapmomenten per schooljaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instapdata van huidig en volgend schooljaar. Inschrijven doe je best op voorhand. Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken met het secretariaat op het nummer 057 20 04 60.

Wij organiseren openklasmomenten voor peuters die instappen in de kleuterschool. De juffen van de peuterklassen maken dan graag even tijd om kennis te maken met de ouders en hun peuter en geven een woordje uitleg over de klas. Deze open klasmomenten vinden telkens plaats op een vrijdag van 15.15 tot 16.00 uur. Een overzicht van de instapdata en de open klasmomenten vinden jullie in de tabel hieronder. Wij wensen de nieuwe peuters en hun ouders nu reeds welkom op een van deze infodagen.

officiële instapdata instapmoment kleuters ten laatste geboren op... openklasmomenten
30 mei 2022 na hemelvaart 30 november 2019  13 mei 2022
01 september 2022 na de zomervakantie 01 maart 2020  24 juni 2022
07 november 2022 na de herfstvakantie 7 mei 2020  
09 januari 2023 na de kerstvakantie 09 juli 2020  
01 februari 2023 teldag 01 augustus 2020  
27 februari 2023 na de krokusvakantie 27 augustus 2020  
16 april 2023 na de paasvakantie 16 oktober 2020  

Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden. Inspectieleden en verificateurs zullen op dit punt controles uitvoeren.

Kleuters die de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben kunnen onmiddellijk ingeschreven worden en hoeven dus niet een instapdatum af te wachten.Ook bij een schoolverandering (bijvoorbeeld wegens verhuis) kun jeom het even wanneer inschrijven. Let wel: kinderen kunnen nooit tezelfdertijd in 2 scholen ingeschreven zijn. Bij de inschrijving moet men als ouder schriftelijk bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Formaliteiten bij het inschrijven

Bij het inschrijven breng je eenofficieel document mee dat de identiteit van je kind bevestigt: de SIS-kaart is het meest gebruikelijke document.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.

is lid van

samen met deze scholen