Gepost op

L.O. & sport

Onze leerlingen en kleuters krijgen wekelijks 2 lesuren bewegingsopvoeding van gespecialiseerde leerkrachten.
Binnen de bewegingsopvoeding wordt ook aandacht besteed aan watergewenning en leren zwemmen enerzijds en fietsvaardigheid anderzijds.

Binnen het kader van de lessen bewegingsopvoeding nemen we eveneens deel aan volgende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS):

 • 'Rollebolle' - kleuters
 • 'Spelenmarkt - eerste leerjaar
 • 'Kronkeldidoe' - tweede leerjaar
 • 'Park- en bosspelen' - derde leerjaar
 • 'Alles met de bal' - vierde leerjaar
 • 'American games' - vijfde leerjaar
 • 'Doe-aan-sport-beurs' - zesde leerjaar

Wij stimuleren onze kinderen om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met de Ieperse Sportdienst:

 • de veldloop
 • 'Swimmathon' (zwemmarathon)
 • het minivoetbaltornooi

Een keer per schooljaar organiseren we zelf volgende sportactiviteiten:

 • een sportdag voor de kleuters
 • een sportdag voor de lagere school
 • een netbaltornooi
 • een tussen-twee-vurentornooi
 • een wandelnamiddag

Van de meeste van deze activiteiten publiceren wij uiteraard foto's en een verslagje op onze website.

Meer informatie over bewegingsopvoeding en zwemmen is te vinden in het schoolreglement.

is lid van

samen met deze scholen