Gepost op

Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Tegen betaling kunnen de kinderen terecht bij onze opvangmoeders: (voor de prijs van € 1,32 per bonnen half uur)

  • 's morgens tussen 6.45 uur en 8.00 uur;
  • 's avonds tot 18.30 uur. (wie zijn of haar kind na 18u30 afhaalt, betaalt €10 loonkost per begonnen halfuur)

De betaling gebeurt via de schoolrekening. In de loop van het tweede trimester krijg je een fiscaal attest. 

Op woensdag is er in de Capucienenstraat gratis opvang tot 12.30 uur. Hieronder zie je enkele sfeerbeelden van het opvanglokaal.

Buitenschoolse opvang op woensdagnamiddag

In samenspraak met het stadsbestuur werd sedert 1 januari 1998 de bestaande opvangmogelijkheid in Ieper opengesteld voor alle kinderen uit de verschillende basisscholen van Groot-Ieper. Deze opvang gebeurt in de lokalen bij de kinderdagverblijven van de Augustijnenstraat en de Oude Veurnestraat en is losgekoppeld van de daarbijhorende kleuterscholen. De algemene leiding is in handen van mevrouw Tine Verschoot. Zij is te bereiken op het GSM-nummer 0478 58 13 70.

Een bus brengt de kinderen op woensdagmiddag tegen een kleine vergoeding naar de opvang in de Augustijnenstraat. Wie gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang moet de leerkracht van het kind of de opvangmoeder schriftelijke (via agenda of briefje) of mondeling (telefonisch) op de hoogte brengen.

is lid van

samen met deze scholen