EHBO

Jaarlijks organiseert de  scholengemeenschap een cursus EHBO. In elke vestigingsplaats volgde minimum 1 leerkracht de cursus.